2001-ben megalakult a „Magyarországi Freinet Egyesület”, mint közhasznú szervezet, a magyarországi Freinet mozgalom munkájának segítése, támogatása céljából.

Az Egyesület székhelye:        5650 Mezőberény Kinizsi út 13.

Részletek az Egyesület Alapszabályából:

„Az elnökség az Egyesület tevékenységének irányítását végző öt (5) tagú testületi szerv – elnökből, ügyvezető elnökből, és három elnökségi tagból áll -  amely a közgyűlések közötti időszakban az Egyesület munkáját irányítja.

Az elnökség tagjait a közgyűlés két évre választja. Az elnökség megbízatása semmilyen esetben sem hosszabbodik meg automatikusan, az csak a közgyűlés választása alapján hosszabbítható meg.”

Tagsági viszony:

Az Egyesület tagjai rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok lehetnek. 

Rendes tag lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagdíjat megfizeti és a belépési szándékát nyilatkozat aláírásával kifejezi és az elnökség a tagok soraiba felveszi.

Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását akár erkölcsileg, akár anyagilag támogatni kívánja.

Tisztelebeli tag lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az Egyesület célkitűzéseinek kimagasló támogatásáért a közgyűlés tiszteletbeli taggá választ.”

Tagsági díj: A tagdíj éves összegét, befizetésének módját és határidejét a közgyűlés állapítja meg.

A tagdíj mértéke:

·  Magán személy esetében legalább 2.000 Ft/fő/év

·  Jogi személy  (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) esetében legalább 10.000 Ft/év

A  megválasztott képviselők neve: 

Földesi Lajosné ügyvezető elnök Mezőberény 
Császi Imréné elnök Hajdúszoboszló
Gajdics Józsefné vezetőségi tag Budapest
Kertész Béláné gazdaságfelelős Mezőberény
Kántorné Péterffy Judit vezetőségi tag Dunaújváros


Rendszeresen tartunk elnökségi, vezetőségi ülést, megbeszélést.

 
Az Egyesület célja:

Az Egyesület célja az alternatív pedagógia egyik irányzata, a Freinet-pedagógia támogatása. Ezenkívül a magyarországi óvodai és iskolai nevelés sokszínűségének és a gyermek- és személyiségközpontú pedagógiai gyakorlat megerősítése. Az egyes Freinet-pedagógusok, illetve pedagógusközösségek szakmai munkájának, önfejlődésének  támogatása, a helyi kezdeményezések összekapcsolása a regionális szakmai központok életre hívásával,  s a szakmai együttműködés érdekében ezek országos hálózattá szervezése. E pedagógiai irányzat hazai szakmai szervezetként együttműködik a nemzetközi Freinet mozgalommal.

A célok megvalósítása érdekében felmértük a rendelkezésre álló erőforrásokat, elemeztük értékeltük lehetőségeinket, eredményeinket:

A forrásbővítésre keressük az utat:

·        Rendszeresen  részt veszünk szakmai pályázatokon

·        Részvételi díjjal szervezünk szakmai továbbképzéseket, műhelymunkákat

·        Igényeljük és elfogadjuk az egyéb forrásból származó támogatásokat

·        Gazdálkodunk a befolyó tagsági díjakból és nem utolsó sorban, jól működtetjük a mozgalmi, pedagógiai munkát segítő Magyarországi Freinet Egyesületet.

Feladataink:

·        Regionális és országos találkozó anyagi bázisát kívánjuk megteremteni a pályázat elnyerésével.

·        Az egyéni utakat erősítő tapasztalatcserék szervezése, élő és közvetlen kapcsolattartási formákkal.

·        A Freinet mozgalom, Egyesület bázisának, munkafeltételeinek erősítése.

·        A Freinet pedagógiával dolgozó pedagógusok szakmai kompetenciájának erősítése.

·        A  minőségi szakmai munkát segítő kiadvány, projekt füzet rendszeres megjelentetésének segítése.

·        Nemzetközi kapcsolataink ápolása

·        Az országos találkozók akkreditációja

 

Fontos feladatunknak tekintettük a regionális központok kialakítását. Az országban 4 régió működik. Egy-egy régióba 4-5 megye tartozik. Minden régiónak van felelőse, koordinátora, központja, aki felelős az adott régióban az információ átadásáért, kapcsolattartásért, szakmai programok koordinálásáért. Regionális találkozókat szervezünk rendszeresen.

A régiók kialakításánál szempont volt a könnyű elérhetőség, megközelíthetőség a tagok számára, az  eddig kialakult és jól működő régiók meghagyása.

 

Régiók, koordinátorok neve, a hozzá tartozó  megyék, címe, telefonszáma

1. Dél-Alföldi régió

Földesi Lajosné Juli

Szolnok, Békés, Kiskun,  Csongrád megye
Összevont Óvodák                                          
5650  Mezőberény K
inizsi út 13.
Tel.: 06/66 352 577


2. Dunántúli régió

Kántorné Péterffy Judit 

F
ejér,Tolna,Baranya,Veszprém, 
Somogy Zala megye
Katica-Bóbita Óvoda
2400 Dunaújváros
Földes F. Liget 1.                         
 
Tel.: 06/25 413 708


3. Pest és környéke régió

Gajdics Józsefné Betty

Pest, Nógrád, Komárom, 
Győr, Vas
Kincskeresők Óvoda
1106 Budapest X. Mádi út 4-6.
Tel.: 06/1 2 615 120


4. Tiszántúli régió

Icsu Ferencné Magdi

Szabolcs, Hajdú, Heves, Borsod megye
Napsugár óvoda
4090  Polgár Bessenyei út 4-5
Tel.: 06/52 573 153

regionális találkozók célja a folyamatos kapcsolattartás, információáramlás és csere, tapasztalatátadás az érdeklődő, aktív pedagógusok számára.

Fontos a folyamatos, rendszeres kapcsolattartás. Az egymástól tanulás, a tapasztalatok kicserélése, a gondok megosztás hasznos dolog. A Freinet mozgalom  alulról építkező rendszer, önálló, aktív, kezdeményező pedagógusokat feltételez.

Együtt tervezzük meg a jövő feladatait. Kinek milyen ötlete van, mit szeretne, mivel tud és akar hozzájárulni az egyesület szakmai munkájához:

Kialakítottuk az Egyesület szakmai, információs központját.

Megalakítottuk a fejlesztő-kutató munkacsoportot. A munkacsoport első eredménye egy szakmai módszertani projekt füzet megjelentetése.

Kapcsolatainkat ápoltuk külföldi Freinet-es barátainkkal. Tagjaink közül voltak külföldi nemzetközi találkozón, akik élményeikről beszámoltak. Tapasztalataikat beépítettük munkánkba.

Kapcsolatokat kerestünk felsőfokú intézményekkel, a megyei Pedagógiai Intézetekkel.

Nyári országos találkozókat tervezünk, szervezünk. A találkozók rendezését mindig egy-egy régió vállalja fel.

Többen nyújtottunk szakmai segítséget főiskolai hallgatóknak szakmai gyakorlatnál, szakdolgozat írásnál.

Minden „központi óvoda” nyitott, szívesen fogadunk nyílt napok alkalmából érdeklődő pedagógusokat, szülőket, hallgatókat.

Az eddig megjelent cikkekből, könyvekből, módszertani füzetekből szeretnénk egy szakmai könyvtárat létrehozni. Kialakítását elkezdtük Budapesten a „Kincskeresők” óvodában, az egyik regionális központ óvodájában.

 Hírlevél – információs lap szerkesztése: Az Egyesület tagjait Hírlevélben értesítjük negyedévenként a legfontosabb információkról.

A „Hírlevél” célja aktuális információk közlése, egymás munkájának, sikereinek, eredményeinek közzététele. Tájékoztatás az Egyesület tervezett és megvalósított programjairól. A „Hírlevelet” rendszeresen kívánjuk megjelentetni, negyedévenként.

Pályázatok készítésével a Magyarországi Freinet  Egyesület támogatni kívánja a Freinet pedagógusok regionális és országos találkozójának, továbbképzésének  szervezését, a  folyamatos  információ-áramlást,  pedagógiai munka minőségének javítását, szakmai kiadványok szerkesztését a Freinet mozgalom kiteljesítése érdekében.

 

 

 

 
Főoldal  Események  Letöltések  Galéria  Szabadszöveg  Linkek  Mozgalom  Tevékenységünk  Régiók  Vendégkönyv  Elérhetőségek